زبان دکتری

عضویت در سایت

1225 ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور
اعلام جزئیات آزمون زبان دکتری تخصصی پیام نور

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور جزئیات آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) مهرماه ۹۵ را اعلام کرد.

1229 ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر
جزئیات برگزاری آزمون زبان دکتری پیام نور

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور جزئیات برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) مردادماه این دانشگاه را اعلام کرد.

6210 ۱۳۹۴ پنجشنبه ۶ اسفند
نکات زبان عمومی دکترا