عضویت در سایت

پرداخت مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج

رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج تا پایان سال جاری پرداخت شد.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور گفت: مقرری دانشجویان بورسیه داخل و خارج همه تا پایان سال پرداخت شده است.

وی ادامه داد: حتی کارهای اداری مربوط به مقرری ۶ ماه اول سال ۹۵ دانشجویان بورسیه نیزانجام گرفته است تا این ارز هر چه زودتر به دست دانشجویان بورسیه خارج از کشور برسد.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در زمینه مقرری تحصیلی دانشجویان بورسیه داخل و خارج مشکلی وجود نداشته و عقب نیسیتم.

وی در خصوص افزایش مقرری دانشجویان بورسیه در سال ۹۵ نیز گفت: افزایش مقرری دانشجویان بورسیه هر دو تا سه سال، یک‌بار براساس تورم موجود انجام می شود. امسال نیز این مساله درحال بررسی است و هنوز مشخص نشده است.

صدیقی یادآور شد: البته افزایش مقرری برای سال جاری نبوده بلکه برای سال آینده در صورتی که نیاز باشد اجرایی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر