عضویت در سایت

انتشار كارنامه تكميل ظرفيت آزمون دكتری تخصصی ۹۴ دانشگاه آزاد

كارنامه داوطلبان در مرحله تكميل ظرفيت آزمون های سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند منتشر شد.

پيرو اعلام نتايج اوليه تكميل ظرفيت آزمون دكتری تخصصی و همچنين نتايج نهایی تكميل ظرفيت آزمون كارشناسی ارشد و رشته های با آزمون سراسری ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد از روز دوشنبه ۱۰ اسفند ماه ، كارنامه اين داوطلبان از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند قابل مشاهده است.

اين دسته از داوطلبان می توانند جهت مشاهده كارنامه به سامانه اعلام نتايج مركز سنجش و پذيرش به نشانی www.azmoon.com مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر