عضویت در سایت

دوره های مشترک تبادل دانشجو میان پردیس کیش دانشگاه تهران و دانشگاه اروپایی سوئیس

تاسیس دوره های بین المللی مشترک تبادل دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت و جذب دانشجو در منطقه در دیدار معاون بین الملل پردیس کیش دانشگاه تهران با مدیر منطقه ای مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه اروپایی سوئیس مورد تاکید قرار گرفت.

محمد رضا سعید آبادی معاون بین الملل پردیس کیش دانشگاه تهران امروز با فردریک گنود مدیر منطقه ای مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه اروپایی سوئیس دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار سعیدآبادی با اشاره به ظرفیت های آموزشی پردیس کیش برای همکاری های بین المللی با دانشگاه های معتبر جهان بر تمایل پردیس کیش به همکاری در زمینه های مختلف تاکید کرد.
فردریک گنود که همزمان با حضور رئیس جمهوری سوئیس در ایران در تهران حضور دارد در این دیدار با بر شمردن رشته های مدیریت و mba در گرایش های مختلف به عنوان اصلی ترین تمرکز دانشگاه اروپایی و همکاری های آن دانشگاه با دیگر موسسه ها و دانشگاه های جهان برای همکاری با پردیس کیش دانشگاه تهران اظهار علاقه کرد.
در این دیدار مقرر شد دو طرف در زمینه های تاسیس دوره های بین المللی مشترک تبادل دانشجو، برگزاری دوره های کوتاه مدت، جذب دانشجویان علاقه مند در منطقه همکاری کنند.
قرار است تفاهم نامه مشترک همکاری در آینده نزدیک به امضا این دو دانشگاه برسد .
مدرسه مدیریت و تجارت دانشگاه اروپایی سوئیس در میان 20 موسسه برتر این حوزه در اروپا است و رشته های متنوعی در حوزه های مدیریت و mba در پردیس های خود در ژنو، بارسلونا، مونیخ و بروکسل برگزار می کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا