عضویت در سایت

نکات فرآیند مقاله نویسی

نکات آموزشی مقاله‌نویسی (از مهمترین فاکتورهای تقویت رزومه دکتری)  که همگی با هدف آموزشی و ترتیب خاصی برای الگوسازی بخش های مختلف این مهارت انتخاب شده‌اند، که در این قسمت به صورت یکجا قابل مشاهده است.

 

 نکته روز مقاله نویسی    آرشیو نکات مقاله نویسی:

 نکته مقاله نویسی قسمت های کلیدی مقاله  نکته شماره 1 مقاله‌ نویسی (قسمت های کلیدی مقاله)

نکته مقاله نویسی زمان نگارش عنوان مقاله  نکته شماره 2 مقاله‌ نویسی (زمان نگارش عنوان مقاله)

نکته مقاله نویسی عبارات ممنوعه در عنوان مقاله  نکته شماره 3 مقاله‌ نویسی (عبارات ممنوعه در عنوان مقاله) 

نکته مقاله نویسی چکیده  نکته شماره 4 مقاله‌ نویسی (چکیده و افعال کاربردی در چکیده مقاله) 

نکته مقاله نویسی واژگان کلیدی  نکته شماره 5 مقاله‌ نویسی (استاندارد واژگان کلیدی مقاله) 

نکته مقاله نویسی مقدمه  نکته شماره 6 مقاله‌ نویسی (ویژگی های مقدمه مقاله) 

نکته مقاله نویسی سرقت ادبی  نکته شماره 7 مقاله‌ نویسی (سرقت ادبی) 

نکته مقاله نویسی مقدمه  نکته شماره 8 مقاله‌ نویسی (انتهای مقدمه مقاله) 

نکته مقاله نویسی شیوه های مقاله  نکته شماره 9 مقاله‌ نویسی (روش‌های مقاله) 

نکته مقاله نویسی روش و خروجی مقاله  نکته شماره 10 مقاله‌ نویسی (تفاوت روش‌ها و خروجی‌ها) 

نکته مقاله نویسی مقدمه  نکته شماره 11 مقاله‌ نویسی (رابطه روش‌ها و خروجی‌ها) 

نکته مقاله نویسی بدنه مقاله  نکته شماره 12 مقاله‌ نویسی (اولین قسمت‌های مورد مطالعه در مقاله) 

نکته مقاله نویسی تقدیر  نکته شماره 13 مقاله‌ نویسی (بخش تقدیرهای مقاله) 

نکته مقاله نویسی پیوست مقاله  نکته شماره 14 مقاله‌ نویسی (ضمیمه و پیوست در مقاله نویسی) 

نکته مقاله نویسی چکیده  نکته شماره 15 مقاله‌ نویسی (چکیده نویسی) 

نکته مقاله نویسی اول شخص در مقدمه مقاله  نکته شماره 16 مقاله‌ نویسی (اول شخص در مقدمه مقاله) 

نکته مقاله نویسی روشها  نکته شماره 17 مقاله‌ نویسی (روش‌ها - Methods) 

نکته مقاله نویسی گزارش  نکته شماره 18 مقاله‌ نویسی (گزارش اشتباه نتایح در بخش روشها) 

نکته مقاله نویسی نتایج مقاله  نکته شماره 19 مقاله‌ نویسی (محتوای نتایج) 

نکته مقاله نویسی جداول مقاله  نکته شماره 20 مقاله‌ نویسی (جداول در نتایج) منابع پیشنهادی دکتری

منبع پیشنهادی مقاله نویسی:

 

کتاب جامع فرآیند مقاله نویسی از نگارش تا نشر عنوان کتاب: آموزش جامع فرآیند مقاله‌نویسی

 نویسنده کتاب: مهدی نادری بنی

 انتشارات: سایت مرجع دکتری phdgoal

 

 نظر مشاور سایت: این کتاب جامع‌ترین کتابی است که تا کنون نگارش شده است. در این کتاب با تمرکز بر نگارش مقالات ISI، فرآیند ارسال و داوری مقاله و در نهایت فرآیند نشر مقاله با ذکر مثال‌های متنوع به دو زبان فارسی و انگلیسی تشریح شده است.

                      دانلود رایگان کتاب آموزش جامع فرآیند مقاله نویسی سایت PhdGoal