عضویت در سایت

نکات زبان عمومی دکترا

نکات آموزشی زبان عمومی آزمون داخلی دکتری که همگی با هدف آموزشی و ترتیب خاصی برای الگوسازی بخش های مختلف این آزمون انتخاب شده‌اند، که در این قسمت به صورت یکجا قابل مشاهده است. (نکات 1 تا 20 پوشش بخش واژگان آزمون هست)

 

 نکته روز زبان عمومی دکترا    آرشیو نکات زبان عمومی دکترا:

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 1  زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 2 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 3 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 4 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 5 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 6 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 7 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 8 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 9 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 10 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 11 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 12 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 13 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 14 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی و مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 15 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 16 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 17 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 18 زبان دکتری (واژگان - گروه زبان)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 19 زبان دکتری (واژگان - گروه علوم انسانی)

 نکات آموزشی زبان دکتری بخش واژگان  نکته شماره 20 زبان دکتری (واژگان - گروه فنی مهندسی)


 پیشنهاد سایت دکتری  پیشنهاد ویژه مشاور:

دانلود رایگان پاسخنامه زبان دکتری آزمون 94 همه گروه‌ها

دانلود رایگان پاسخنامه زبان دکتری آزمون 93 همه گروه‌ها


 منابع پیشنهادی دکتری منبع پیشنهادی زبان دکتری:

کتاب آموزش زبان دکتری داخلی عنوان کتاب: کتاب پاسخنامه های آزمون زبان ویژه کنکور دکتری

 نویسندگان کتاب: گروه مولفین سایت مرجع دکتری PhdGoal

انتشارات: سایت مرجع دکتری PhdGoal

 

 نظر مشاور سایت: کتاب مذکور شامل تدریس مفاهیم گرامر از پایه تا سطح تافل، تکنیک‌های پاسخ‌دهی به سوالات درک مطلب به همراه متون نمونه و واژگان منتخب از کتب 504 واژه، تافل بارونز، 1100 واژه و GRE به همراه تست‌های نمونه است.


 ارتباط با استاد نادری - تالار گفتگوی مقاله نویسی ارتباط بامشاورین و تبادل نظر با دوستان‌تان درباره زبان دکترا ارتباط با استاد نادری - تالار گفتگوی مقاله نویسی