عضویت در سایت

نکات استعداد تحصیلی دکترا

نکات آموزشی استعدادتحصیلی آزمون داخلی دکتری که همگی با هدف آموزشی و ترتیب خاصی برای الگوسازی بخش های مختلف این آزمون انتخاب شده‌اند، که در این قسمت به صورت یکجا قابل مشاهده است. (نکات 1 تا 20 پوشش مفاهیم ریاضی آزمون هست)

 

 نکته روز استعداد تحصیلی    آرشیو نکات استعداد تحصیلی دکترا:

ورزش ذهن استعداد تحصیلی 1  ورزش ذهن شماره 1 استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه دنباله اعداد)

ورزش ذهن استعداد تحصیلی 2  ورزش ذهن شماره 2  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه دنباله اعداد)  

ورزش ذهن استعداد تحصیلی 3  ورزش ذهن شماره 3  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه دنباله اعداد)

ورزش ذهن استعداد تحصیلی 4  ورزش ذهن شماره 4  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه اشکال) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 5  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه شکل و عدد)

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 6  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه اشکال) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 7  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه بین اعداد) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 8  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه بین اعداد) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 9  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه بین اعداد) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 10  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه بین اعداد و اشکال) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 11  استعداد تحصیلی  (یافتن رابطه بین اعداددر جدول) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 12  استعداد تحصیلی  (اعداد در اشکال) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره  13  استعداد تحصیلی  (دسته‌بندی داده‌ها در اشکال) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 14  استعداد تحصیلی  (اعداد در اشکال هندسی) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 15  استعداد تحصیلی  (اعداد و اشکال هندسی) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 16  استعداد تحصیلی  (رابطه اعداد در جدول) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 17  استعداد تحصیلی  (بازی با اعداد) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 18  استعداد تحصیلی  (رابطه بین اعداد و عملگرها) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 19  استعداد تحصیلی  ( اعداد و عملگرها) 

ورزش ذهن استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 20  استعداد تحصیلی  ( رابطه اعداد در اشکال) 


 

 منابع پیشنهادی دکتری منبع پیشنهادی آزمون استعداد تحصیلی دکتری:

 کتاب رایگان و جامع استعداد تحصیلی دکتریعنوان کتاب: استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری

 نویسنده کتاب: گروه مولفین سایت مرجع دکتری PhdGoal

 انتشارات: سایت مرجع دکتری PhdGoal

 

 نظر مشاور سایت: این کتاب شامل درس تمامی مفاهیم سرفصل‌های آزمون به همراه تست طبقه‌بندی شده است.

  دانلود رایگان کتاب استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری سایت PhdGoal