عضویت در سایت

آمار استخدام هیئت علمی علوم پزشکی

جدول اعلام نیاز سیزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی منتشر و بر اساس آن بیشترین و کمترین های جذب اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع یک هزار و ۴۳۵ نفر برای این دوره از فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام نیاز شده است.

هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی تعدادی اولویت را انتخاب کرده اند که ممکن است در هر اولویت یک تا چند نفر را جذب کنند.

بر اساس آمار جدول اعلام نیاز بیشترین اولویت ها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام ۱۰۸ اولویت است و کمترین اولویت ها متعلق به دانشکده علوم پزشکی تربت جام با اعلام ۲ است.

جدول اعلام نیاز جذب هیئت علمی علوم پزشکی بر اساس تعداد اولویت

ردیف نام دانشگاه یا موسسه تعداد اولویت
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۸
۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۵۸
۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۵۷
۴ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۴۸
۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز - واحد آبادان ۴۷
۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۱
۷ دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله ۳۹
۸ دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۳۹
۹ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۳۸
۱۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  ۳۷
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۵
۱۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۳۳
۱۳ دانشگاه علوم پزشکی قم ۳۰
۱۴ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۳۰
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۹
۱۶ دانشکده علوم پزشکی دزفول ۲۹
۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۲۷
۱۸ دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۲۵
۱۹ دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲۵
۲۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۵
۲۱ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۲۴
۲۲ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۲۴
۲۳ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲۳
۲۴ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۱
۲۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۰
۲۶ دانشگاه شاهد ۲۰
۲۷ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۹
۲۸ دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۹
۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کردستان  ۱۹
۳۰ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۹
۳۱ انستیتو پاستور ۱۸
۳۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۷
۳۳  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۷
۳۴ دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ۱۶
۳۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۱۵
۳۶ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ۱۴
۳۷ دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ۱۳
۳۸ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ۱۲
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۱۲
۴۰ دانشگاه علوم پزشکی فسا ۱۱
۴۱ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۱
۴۲ دانشکده علوم پزشکی جیرفت ۱۱
۴۳ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۰
۴۴ دانشگاه علوم پزشکی بم ۱۰

 

تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کمتر از ۱۰ اولویت را برای جذب هیئت علمی گروه علوم پزشکی اعلام کرده اند.

از جمله آنها می توان به دانشگاه علوم پزشکی البرز و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام  ۹ اولویت، دانشکده علوم پزشکی نیشابور با ۸ اولویت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با ۷  اولویت و دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر، دانشگاه علوم پزشکی اهواز - واحد بهبهان و دانشگاه علوم پزشکی بابل هر کدام با ۵ اولویت اشاره کرد.

پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی یزد (واحدهای ابرکوه، اردکان و میبد) هر کدام با ۴ اولویت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم و دانشکده علوم پزشکی مراغه هرکدام با ۳  اولویت و دانشکده علوم پزشکی تربت جام با ۲ اولویت در زمره کمترین میزان اعلام اولویت هستند.

داوطلبان شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تا ۲۷ اسفندماه ۹۴ فرصت دارند که در این فراخوان شرکت کنند.

منبع: خبرگزاری مهر