عضویت در سایت

اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان

به گزارش گروه علمی ایرنا از دانشگاه علم و صنعت ایران، مطابق اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI)، دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی (دانشکده شیمی)، دکتر تورج محمدی (دانشکده مهندسی شیمی)، دکتر مجیدرضا آیت اللهی (دانشکده مهندسی مکانیک)، دکتر خسرو مالک نژاد (دانشکده ریاضی)، دکتر رضا سعادتی (واحد نور)، دکتر علی کاوه (دانشکده مهندسی عمران) و دکتر سوسن روشن ضمیر(دانشکده مهندسی شیمی)، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفته اند. این انتخاب با توجه به میزان ارجاعات به مقالات و تولیدات علمی افراد صورت می پذیرد.
گفتنی است پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز، بر اساس فعالیت 10سال اخیر پژوهشگران، به ارایه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یک بار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل، روزآمد می شود. معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزه های موضوعی22 گانه است. بر این اساس، پژوهشگرانی که بالاترین استناد به مقالات آنها شده، مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف، انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.
این مطلب را دکتر محمد جواد دهقانی (رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) طی نامه ای رسمی به دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا