عضویت در سایت

دیپلماسی علمی، پروژه پژوهشی دانشجویان دکتری شد

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی گفت: باتوجه به توسعه روابط بین الملل کشور این سازمان اقدام به تدوین پروژه های پژوهشی با محوریت دیپلماسی فناوری برای دانشجویان دوره دکتری خود کرده است.

فتح الله مضطرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال حال حاضر یکی از دانشجویان دوره دکتری این سازمان اقدام به انجام پروژه پژوهشی با محوریت دیپلماسی علمی و فناوری کرده است که اجرای این نوع پروژه ها برای دیگر دانشجویان نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود رشته علم و فناوری در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی گفت: برنامه داریم دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته را سمت اجرای پروژه های مربوط به دیپلماسی علم و فناوری سوق دهیم.

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی خاطرنشان کرد: باتوجه به گستردگی فعالیت های بین المللی کشور طی ماه های اخیر بنابراین لازم است تا به صورت آکادمیک موضوع دیپلماسی علم و فناوری بررسی و مورد تحقیق قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر