عضویت در سایت

ورزش ذهن شماره 17 استعداد تحصیلی (بازی با اعداد)

نکات استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 17:

استعداد تحصیلی دکتری


 

نکات استعداد تحصیلی دکتری  پاسخنامه ورزش ذهن شماره 17:

استعداد تحصیلی دکتری


 آرشیو نکات استعداد تحصیلی دکتری   آرشیو نکات آموزشی سایت PhdGoal

استعداد تحصیلی دکتری   صفحه ویژه استعداد تحصیلی دکتری

4

داود
نظر شما

داودشنبه ۴ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۰۴

به نظرم عدد 20 هم درسته یعنی 2 برابر کردن مجموع اعداد (6+8)*2=28 (4+6)*2=20 بنابراین.. (3+7)*2=20

محمد
نظر شما

محمدچهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۳:۵۴

28=2*2+6*8 20=2*2+4*6 12=2*2+2*4 20=2*2+3*7

عرفان
نظر شما

عرفانچهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۲۶

راه حل آسون تر و بهتریم هست جمع دو عدد در اختلافشون ضرب میشه

مشاور شما
نظر شما

مشاور شما

بله. دقیقاً مفهوم اتحاد مزدوج هست:

a^2-b^2=(a-b)*(a+b) ==>i