عضویت در سایت

اعلام اولویت های پتروشیمی برای رساله های دکتری علوم انسانی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی اولویت های پژوهشی خود را برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه علوم انسانی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی از  پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در حوزه علوم انسانی با تعیین این اولویت ها از سوی متقاضیان حمایت می کند.

۱۳۸ اولویت از سوی این شرکت اعلام شده است که از آن جمله می توان به موضوعاتی نظیر بررسی نقش آموزش در ارتقاء سلامت كاركنان، بررسی عوامل اجتماعی موثر برسلامت شاغلين، بررسی هزينه های مستقيم و غير مستقيم ايجاد بيماريهای ناشی ازكار، نقش فرهنگ در سلامت محیط کار و موضوعات دیگر اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری مهر