عضویت در سایت

اعلام موارد تشویقی برای فعالیت‌های پژوهشی و چاپ مقالات

فریبا یادگاری مدیر پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ارتباط با مصوبه معاونت تحقیقات در خصوص تشویق های فعالیت های تحقیقاتی و چاپ مقالات، گفت که  هرگاه در مقالات چاپ شده، 10 درصد رفرنسها از خود نویسنده یا سایر همکاران دانشگاه باشد، پاداش (حق التألیف) مقاله تا 20 درصد افزایش می یابد.
 
 وی در مورد مقالات دانشجویی، نیز اظهار داشت: که مقاله دوم بعد از موظفی تا سقف 10 میلیون ریال، مقاله سوم تا سقف بیست میلیون ریال و مقاله چهارم تا سقف سی میلیون ریال حق التألیف، به خود دانشجو پرداخت می شود. 
 
 یادگاری همچنین گفت: به شرط آن که مقاله چاپ شده، تحویل معاونت تحقیقات شود و وابستگی ها براساس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نوشته شده باشد و حقوق تیم راهنمای پایان نامه نیز کاملا محفوظ باشد.
 
مدیر پژوهش ادامه داد: همچنین لازم است مقاله در مجلات نمایه نوع اول یا دوم ( ISI یا pubmed) چاپ شده باشد. 
 
وی درعین حال از اختصاص مبلغ 800 میلیون ریال اعتبار اضافه برای طرحهایی که از بیرون مراکز تحقیقاتی و در قالب RFP ارائه شده باشند، سخن گفت و افزود: به اعضای هیات علمی جهت کارگاههای آموزشی نیز حق التدریس تعلق می گیرد که با توجه به شرایط اساتید، متفاوت است.
 
وی برای مربیان ، مبلغ چهار میلیون ریال ، برای استادیاران مبلغ شش میلیون ریال، جهت دانشیاران مبلغ هشت میلیون ریال و برای استادان نیز مبلغ 10 میلیون ریال را اعلام کرد. 
 
دکتر یادگاری، درباره هزینه انتشار مقاله در مجلات با IF  بالای  2 ، نیز گفت: انتشار مقاله در مجلات با IF  بالای  2  به شرط چاپ شدن مقاله، از محل اعتبار پژوهشی استاد راهنما، تا سقف 50 میلیون ریال به دانشجو قابل پرداخت است.
 
مدیر پژوهش دانشگاه همچنین افزود: در تبدیل پایان نامه به طرح پژوهشی، به دانشجویان کارشناسی ارشد،  30 میلیون ریال ( به شرطی که خارج از مقاله موظفی خود، یک مقاله چاپ شده با نمایه اسکوپوس ارائه دهد)، دانشجویان دکتری آموزشی و دستیاری ، 50 میلیون ریال ( به شرطی که خارج از مقاله موظفی، یک مقاله چاپ شده با نمایه ISI ارائه دهد) و دانشجویان دکترای پژوهشی،  100 میلیون ریال ( به شرط آن که خارج از مقالات موظفی، یک مقاله چاپ شده با نمایه ISI و با IF حداقل یک ارائه دهد)،  حق التألیف مقاله به عنوان پاداش پرداخت می شود. 
 
لازم به ذکر است، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با 21 دپارتمان تخصصی و هشت مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی ، عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سوء مصرف و وابستگی به مواد، سلامت در حوادث، توانبخشی اعصاب اطفال، سالمندی و ژنتیک، به تعلیم و تربیت بیش از یک هزار و 800 نیروی متخصص در رشته های خاص حوزه های رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی (وتعیین کننده های آن)، سلامت روانی و توانبخشی می پردازد. 
 
این دانشگاه در مجموعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار دارد و زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.