عضویت در سایت

برگزاری آزمون دكتری تخصصی گروه پزشکی در مرداد ۹۵

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی تقویم زمانی و الزامات آزمون دكتری تخصصی (PhD) سال تحصیلی ۹۶ ـ ۹۵ را اعلام کرد.

دکتر جمشید حاجتی درباره آزمون ورودی دوره دكتری تخصصی (PhD) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال تحصیلی ۹۶ ـ ۹۵ گفت: ثبت نام آزمون ورودی از اواخر اردیبهشت ماه از طریق پورتال مركز سنجش آموزش پزشکی به آدرس  www.sanjeshp.ir صورت می پذیرد.

حاجتی اظهار داشت: ضوابط كلی آزمون به جز مواردی كه در ذیل آمده است همانند آزمون سال ۹۴ است و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، زمان برگزاری آزمون كتبی ۷ مرداد ماه و آزمون شفاهی اواخر مرداد ماه ۹۵ خواهد بود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی آزمون كتبی به صورت متمركز، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آزمون شفاهی توسط مناطق آمایشی  (دانشگاه هاعلوم پزشکی) برگزار خواهد شد.

حاجتی اضافه کرد: سهم آزمون كتبی و مصاحبه در پذیرش داوطلبان، پس از نهایی شدن موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین دانشجویان ترم آخر برای شركت در آزمون باید تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ فارغ التحصیل شوند و مراتب فارغ التحصیلی این داوطلبان حتما تا تاریخ فوق توسط معاونت آموزشی دانشگاه تایید شود.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی گفت: داوطلبان می توانند قبل از شروع و یا اتمام طرح نیروی انسانی در آزمون شركت نمایند و در صورتی كه در حین انجام طرح نیروی انسانی در آزمون قبول شوند امكان ترخیص ایشان برای ادامه تحصیل فراهم می آید.

وی خاطرنشان کرد: فهرست دانشگاههای پذیرنده دانشجو در هر رشته مقطع، قبل از پایان سال جاری اطلاع رسانی خواهد شد و از سال تحصیلی ۹۵ پذیرش دانشجو برای نیمسال اول سال تحصیلی (مهر ماه هر سال) خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر