عضویت در سایت

اختصاص کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اختصاص کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری از سال آینده در این دانشگاه خبرداد.

دکتر سید احمد معتمدی در مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اعلام این مطلب گفت: درحال حاضر در این دانشگاه با مشکل کمبود خوابگاه های متاهلی روبرو هستیم که برنامه داریم با مشارکت خیرین این مشکل را برطرف کنیم.

 وی افزود: در بخش فرهنگی برنامه راهبردی این دانشگاه به موضوع ازدواج دانشجویان توجه ویژه ای شده است که در این راستا برنامه ریزی هایی برای رفع کمبود خوابگاه های متاهلی صورت گرفته است. وی افزود: برنامه داریم تا پایان برنامه ششم توسعه در حوزه خوابگاه متاهلی به جایگاه قابل قبولی دست یابیم.

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: احداث خوابگاه های متاهلی نیازمند بودجه و فضای فیزیکی مناسب است که امیداوریم با رفع این موانع به زودی مشکل خوابگاه برای دانشجویان متاهل دانشگاه تاحدی برطرف شود.

 معتمدی اضافه کرد: اعطا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری از دیگر برنامه های این دانشگاه است که نقش به‌سزایی در رفع مشکلات اقتصادی جوانان به خصوص برای ازدواج دارد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی گفت: اعطا کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان دوره دکتری از سال آینده در این دانشگاه اجرایی خواهد شد.

 رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با بیان اینکه دستاورد انقلاب اسلامی ساده زیستی بوده است، گفت: متاسفانه در حوزه ازدواج موضوع ساده زیستی فراموش شده و همین امر موجب شده تا میانگین سن ازدواج جوانان افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا