عضویت در سایت

اساتید راهنمای دانشجویان خارجی، تسهیلات ویژه پژوهشی دریافت می‌کنند

کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق برنامه‌ای که قرار است به اساتید این دانشگاه که پایان نامه‌های دانشجویان خارجی را راهنمایی می‌کنند، علاوه بر تسهیلات پژوهشی معمول، مبلغ 10 میلیون تومان هم تسهیلات پژوهشی ویژه پرداخت شود.
 
وی افزود: همچنین برنامه داریم اگر دانشجوی خارجی نیازمند آموزش‌های درسی بیشتر باشد از دانشجویان نخبه استفاده کنیم و در ازای این فعالیت به دانشجویان نخبه حق الزحمه پرداخت می‌شود، یعنی در واقع از دانشجویان نخبه در کلاس‌های درس برای آموزش دانشجویان خارجی استفاده می‌کنیم.
 
کافی عنوان کرد: هدایت پایان نامه‌های دانشجویان خارجی به سمت کاربردی سازی و تدوین آن‌ها در راستای رفع نیازهای کشور خود از جمله دیگر برنامه‌های ما است.
 
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در پایان خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه‌های موجود، اساتید سقف مشخصی برای راهنمایی پایان نامه دارند که در این دانشگاه راهنمایی دانشجویان خارجی جزو سقف فعالیت آموزشی اساتید نمی‌شود و آن‌ها می‌توانند علاوه بر سقف مشخص خود اقدام به راهنمایی پایان نامه‌های دانشجویان خارجی کنند.