عضویت در سایت

ایران میزبان ۹۳رئیس دانشگاه خارجی شد/عملکرد بین المللی آموزش عالی

مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماری از فعالیت های بین المللی دیپلماسی علمی و فناوری این وزارتخانه طی سال های ۹۲ تا ۹۴ ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ارائه شده توسط مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم در ده شاخص اعلام شد که این شاخص ها شامل حضور وزرای علوم و فناوری کشورهای مختلف، حضور روسای دانشگاه های معتبر خارجی در ایران، تعداد کشورهای دارای کرسی زبان فارسی، تعداد کرسی های زبان فارسی در دنیا، تعداد دانشجویان خارجی در کرسی های زبان فارسی، تعداد پروژه های مشترک تعریف شده ما بین دانشگاه های داخلی و خارجی، بهره گیری از توان ایرانیان نخبه خارج از کشور، ارائه مقاله توسط اعضای هیات علمی، حضور اساتید خارجی برای تدریس و تحقیق و ارائه فرصت مطالعاتی است.

براساس آمار اعلام شده حضور روسای دانشگاه های معتبر خارجی در سال ۹۴ نسبت به سال های ۹۲ و ۹۳ بسیار چشمگیر بوده و وزارت علوم میزبان ۹۳ رئیس دانشگاه معتبر جهان بوده است.

طبق این آمار تعداد کرسی های زبان فارسی وزارت علوم در دیگر کشورها از ۴۴ کرسی در سال ۹۲ به ۵۰ کرسی در سال جاری رسیده است.

فعالیت های بین المللی وزارت علوم طی سال های ۹۲ تا ۹۴

 

ردیف شاخص ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۹ ماهه ۱۳۹۴
۱ حضور وزرای علوم و فناوری کشورهای مختلف در کشور ۳ وزیر ۳۱ وزیر (عمدتا به دلیل اجلاس NAM) ۷ وزیر
۲ حضور روسای دانشگاه های معتبر خارجی در ایران ۹ رئیس ۱۸ رئیس ۹۳ رئیس
۳ تعداد کشورهایی که کرسی زبان فارسی در آنها دایر شده است ۲۶ کشور ۲۷ کشور ۲۹ کشور
۴ تعداد کرسی های زبان فارسی وزارت علوم ۴۴ کرسی ۴۶ کرسی ۵۰ کرسی
۵ تعداد دانشجویان خارجی زبان فارسی در کرسی ها - ۲۸۰۰ دانشجو ۳۰۳۰ دانشجو
۶ تعداد پروژه های مشترک تعریف شده ما بین دانشگاه های داخلی و خارجی ۱۷ پروژه ۲۷ پروژه ۹۵ پروژه
۷ بهره گیری از توان ایرانیان نخبه خارجی ۲۴۶ نفر استاد ۲۶۹ نفر استاد ۲۵۴ نفر استاد
۸ شرکت اعضای هیات علمی جهت ارائه ۱۱۷ نفر استاد ۲۴۰ نفر استاد ۴۲۹ نفر استاد
۹ حضور اساتید خارجی برای تدریس، تحقیق و رویدادهای علمی ۷۶۰ نفر استاد ۱۳۴۷ نفر استاد ۱۱۳۲ نفر استاد
۱۰ استفاده از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مرکز علمی از فرصت مطالعاتی ۱۴ ۴۱ ۳۱

 

وزارت علوم در سال جاری نشست های مختلف منطقه ای و جهانی برگزار کرد که نشست وزرای ۶۱ کشور عضو غیر متعهد در تهران، نشست روسای ۵۰ دانشگاه منطقه قفقاز در تبریز، نشست روسای ۱۶ دانشگاه حاشیه دریای خزر در بابل، حضور مدیرکل یونسکو و تیم همراه در تهران و اولین نشست وزیر و معاونان و مسئولان دانشگاه ها با ۷۰ سفیر جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از جمله این نشست ها بودند.

منبع: خبرگزاری مهر