عضویت در سایت

بین المللی ترین دانشگاههای ایران معرفی شدند

دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های فعال در حوزه بین‌الملل با حضور معاون وزیر امور خارجه معرفی و تقدیر شدند.

در ششمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری فعال در حوزه بین‌المللی معرفی و تقدیر شدند.

در ارزیابی وزارت علوم در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی، تعداد ۳۲ دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که برگزیده‌ها در دو گروه یک و دو معرفی شدند؛ در گروه یک دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برگزیده اول و برتر انتخاب شدند.

در گروه دو این ارزیابی نیز دانشگاه زنجان به عنوان برگزیده اول و دانشگاه گیلان حائز تقدیر شناخته شد.

در ارزیابی وزارت علوم در خصوص فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، هشت پژوهشگاه بررسی شدند که در نهایت پژوهشگاه مهندسی ژنتیک رتبه نخست را کسب کرد.

همچنین پژوهشگاه دانش‌های بنیادی نیز طبق ارزیابی وزارت علوم حائز تقدیر شد.

در این ارزیابی، ۱۸ پارک علم و فناوری نیز بررسی شد که در نهایت پارک علم و فناوری خراسان به عنوان پارک برگزیده انتخاب و معرفی شد.

همچنین پارک علم و فناوری لرستان حائز تقدیر شد.

منبع: خبرگزاری مهر