عضویت در سایت

مقالات همایش‌های علمی نامعتبر امتیازی برای ارتقای اساتید ندارد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور اعلام کرد: مقالات چاپ شده در همایش‌های علمی نامعتبر امتیازی در پژوهانه و ارتقای اعضای هیئت علمی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیپور با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه پیام نور گفت: تمام اعضای هیئت علمی باید توجه داشته باشند که به مقالات ارائه و چاپ شده در همایش های علمی نامعتبر امتیازی در پژوهانه و ارتقاء به عضو هیئت علمی تعلق نمی‌گیرد و لازم است قبل از ارسال مقاله به همایش از اعتبار علمی آن اطمینان حاصل کنند.

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور همچنین یادآور شد: دانشگاه پیام نور از همایش‌هایی که به صورت مشترک با انجمن‌های علمی و دانشگاه‌های معتبر برگزار شود، حمایت معنوی می کند.

منبع: خبرگزاری مهر