عضویت در سایت

ورزش ذهن شماره 12 استعداد تحصیلی (اعداد در اشکال)

نکات استعداد تحصیلی دکتری  ورزش ذهن شماره 12:

آموزش استعداد تحصیلی دکتری

نکات استعداد تحصیلی دکتری  پاسخنامه ورزش ذهن شماره 12:

آموزش استعداد تحصیلی دکتری

 


آرشیو نکات استعداد تحصیلی دکتری   آرشیو نکات آموزشی سایت PhdGoal

استعداد تحصیلی دکتری   صفحه ویژه استعداد تحصیلی دکتری

 

1

نادان
نظر شما

نادانپنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰:۰۱

برای دکتری نیاز به هوش هیجانی بالاست درک صحیح موقعیت و اتخاذ تصمیم درست متناسب این سوالات اصلا مناسب نیست این درس باید حذف شود