عضویت در سایت

جذب ۱۲۰۰ عضو هیئت علمی در فراخوان شهریور ۹۴

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم جزئیات فراخوان جذب شهریورماه ۹۴ را تشریح کرد.

حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در شهریور ۹۴ گفت: درفراخوان جذب شهریورماه، حدود ۳۰ هزار نفر ثبت نام کردند و در غربالگری  اولیه حدود ۷ هزار نفر فاقد شرایط اساسی شناخته شده و پرونده آنها کنار گذاشته شد.

وی ادامه داد: در بررسی پرونده‌ها تقریبا تعداد ۱۹ هزار و ۴۳۵ پرونده ارائه شد که بعد از بررسی مدارک تفصیلی، ۲ هزار و ۶۹۴ پرونده باقی ماند که اکنون پرونده یک هزار و ۱۵۹ نفر به کارگروه صلاحیت علمی ارسال شده و پرونده ۵۰ نفر نیز برای استعلام و تحقیق ارسال شده است.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی افزود: اعلام نیاز دانشگاه‌ها نیز بر روی سایت مرکز جذب ۵ هزار و ۹۲۴ نفر اعلام شده که مرکز جذب فقط یک هزار و ۲۰۰ نفر از این اعلام نیازها را معتبر تلقی کرده و به دانشگاه ها سهمیه اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بنابراین ما در نهایت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی شهریور ۹۴ تنها می توانیم ۱۲۰۰ نفر از ۱۹ هزار نفر را پذیرش کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر