عضویت در سایت

حمایت کانون پرورش فکری از رساله و پایان نامه های دکتری و ارشد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی فراخوانی از رساله و پایان‌نامه‌های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشجویان برای ورود به این عرصه حمایت کرد.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا ، دست یابی به اهداف توسعه ای به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه دانشگاه ها و تشویق دانشجویان به انجام تحقیق و پروژه های کاربردی مورد نیاز این حوزه، دلیل حمایت کانون پرورش فکری از پایان نامه ها اعلام شد.

بنابراین گزارش ، شناسایی و استفاده از ظرفیت و توانمندی اساتید و دانشجویان مستعد و علاقه مند، هدایت و بهره برداری از نتایج پژوهش های دانشگاهی و ارتقاء اثربخشی آنها از مهم ترین اهداف این طرح به شمار می رود.
این گزارش حاکیست، موضوع پایان نامه ها باید در زمینه های مرتبط با اهداف، رسالت و اولویت های پژوهشی مصوب شورای راهبردی پژوهش کانون باشد، این پایان نامه ها قبلاً انجام نشده باشد و عنوان پایان نامه هایی که موافقت کتبی یکی از معاونت ها و مدیریت های کانون را داشته باشد، از اولویت برخوردار خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مبلغ حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد از 12 میلیون تا 25 میلیون ریال و همچنین رساله های دکتری بین 25میلیون تا 40 میلیون ریال متغیر است.
علاقه مندان تا 15 اسفند امسال فرصت دارند طرح های خود را به مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب، اداره کل آموزش و پژوهش، ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا