عضویت در سایت

دکتری تخصصی و پژوهشی همسان‌سازی نشده است

باقر لاریجانی معاون آموزشی وزیر بهداشت در خصوص دکتری پژوهشی و تخصصی بیان کرد: اقدامات صورت گرفته در ماه‌های گذشته در مورد دکتری پژوهشی و تخصصی به معنای همسان‌سازی نبوده است. 
 
وی با بیان اینکه افراد دارای دکتری پژوهشی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی در مؤسسات پژوهشی و هم‌چنین کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان تربیت می‌شوند، افزود: در حال عمیق‌تر کردن دوران تحصیلات تخصصی تکمیلی و در حال حرکت به سمت ایجاد دانشگاه‌های هزاره سوم هستیم.
 
لاریجانی تصریح کرد: تحقیقات افراد در شورای ارزشیابی متناسب با واحدهای پاس شده، با رشته‌های متعارف تناسب‌سازی می‌شوند. البته همواره ذکر می‌شود که مدرک تخصصی این افراد در چه رتبه‌‌بندی قرار می‌گیرد.
 
وی افزود: در واقع این کاری است که به طور متناوب انجام می‌شود. در نظر گرفتن یک کمیته برای این تصمیمات برای خارج شدن اختیار از یک فرد است به نظر می‌رسد نحوه اطلاع‌رسانی در این زمینه مشکل داشته و با اطلاع‌رسانی بهتر مسائل روشن می‌شود.