عضویت در سایت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی جزء یک درصد برتر نخبگان علمی جهان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و براساس داده های منتشر شده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، دکتر شهرام رضاپور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در زمره  یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان، قرار گرفت.

پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز بر اساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یک بار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل بروز رسانی می شود و معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آن در رشته و حوزه های موضوعی ۲۲ گانه است.

بر همین اساس پژوهشگرانی که طبق مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند، مرتب سازی و سپس یک در صد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر معرفی می شوند.