عضویت در سایت

کسب عنوان پایان‌نامه‌ برتر توسط دانش‌آموخته دکتری صنعتی اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رساله دکتری حسین مستعان دانش آموخته دکتری رشته مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان پایان نامه برتر سال ۱۳۹۴ کشور در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی را کسب کرد.

در پژوهش حاصل از این رساله دکتری با عنوان «ارزیابی ریزاتصال‌های حاصل از پرتوهای پرانرژی بر ورق های فوق نازک آلیاژهای آهن – کبالت با هدف بهینه‌سازی خواص مغناطیسی و مکانیکی»، فویل های فوق نازک مغناطیسی از آلیاژ آهن‌کبالت‌وانادیوم توسط پرتو های پرانرژی نظیر پرتو لیزر و پرتو الکترونی به طور موفقیت آمیز به یکدیگر جوش داده شد.

دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در این خصوص گفت: در پژوهش صورت گرفته، ضمن مطالعه مکانیزم تغییرات خواص مغناطیسی و مکانیکی نظیر بیشینه انرژی تولیدی، میدان وادارندگی، مغناطش اشباع و استحکام شکست اتصالات از طریق آنالیز EBSD و مطالعات فاز‌شناسی، شرایط بهینه اتصال به منظور دستیابی به بهترین خواص مغناطیسی و بیشینه خواص مکانیکی به دست آمد.

 مستعان با بیان این که فویل های فوق نازک آهن‌کبالت‌وانادیوم از مهمترین اجزای موتورهای تبدیل نیرو و موتورهای الکتریکی مورد استفاده در قسمت های داغ موتورهای جت و کمپرسورها می باشد افزود: اتصال این نوع فویل ها با چالش های گسترده ای روبروست که تغییر در خواص مغناطیسی و تضعیف خواص مکانیکی اتصالات از جمله این چالش‌ها است.

وی کاهش بازدهی این موتورها را از نتایج تغییر در خواص مغناطیسی دانست و تصریح کرد: تضعیف خواص مکانیکی نیز موجب انهدام موتور در دورهای بالا می شود، که در این پژوهش ضمن اتصال موفقیت آمیز آلیاژهای آهن‌کبالت‌وانادیوم، مکانیزم های تغییرات خواص مغناطیسی و مکانیکی این آلیاژ در حین اتصال شناسایی و از این طریق اتصال آلیاژ به گونه ای صورت گرفت تا بهترین خواص مغناطیسی و مکانیکی به دست آید.

دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: بر اساس یافته های این پژوهش، مقدار بازدهی و پایداری موتور در دورهای بالا به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

گفتنی است: این رساله دکتری که تحت نظارت و راهنمایی مرتضی شمعانیان و محمود منیرواقفی از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و مشاوره پروفسور جرزی اسپونار از دانشگاه ساسکاچوآن کانادا انجام شده است.

ضمن کسب عنوان پایان نامه برتر سال ۱۳۹۴ کشور در شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی کشور، تاکنون هفت مقاله ISIدر ژورنال‌های بین‌المللی، یک مقاله علمی پژوهشی و دو مقاله در کنفرانس‌های داخلی را در بر داشته است.

منبع: خبرگزاری مهر