عضویت در سایت

حمایت وزارت بهداشت از دوره پسا دکتری و پایان نامه‌های برتر دکتری پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پایان نامه های برتر دکتری پژوهشی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی حمایت مالی می کند.

برای این برنامه، طرح تحقیقاتی دانشجوی متقاضی در دانشگاه مربوطه مصوب شده و در نتیجه تضمین حمایت مالی از پروژه توسط دانشگاه را داشته باشد. دانشجویان ورودی ۹۲ به بعد می توانند در این فراخوان شرکت کنند. 

با توجه به رقابتی بودن این سهمیه سابقه پژوهشی استاد، دانشجو  و کیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت خواهد بود.

متقاضیان باید رزومه استاد و دانشجو به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب (انگلیسی یا فارسی) را جهت بررسی‌های اولیه به دانشگاه مربوطه ارایه کنند و معاونت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ فرصت دارند تا مدارک مورد تأیید را به این معاونت ارسال کنند.

دانشجویان باید جهت انجام امور داوری مدارک را به صورت الکترونیک ارسال کنند. مدارکی که به صورت ناقص یا تحت فرم مذکور ارسال نشده باشند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهدات از ۱۰۰ نفر واجد شرایط در سطح کشور تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر/ دوره حمایت مالی می‌کند.

در این راستا با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که در صورت اجرا از طرف صندوق حمایت مالی به همین میزان مشمول افراد برگزیده خواهد شد.

همچنین معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از دوره‌های پسادکتری در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی نیز حمایت می کند.

به منظور شرکت در این برنامه، لازم است فرد متقاضی شرکت در دوره پسادکترا یک طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه مربوطه و در نتیجه تضمین حمایت مالی از پروژه توسط دانشگاه را داشته باشد.

با توجه به رقابتی بودن این سهمیه سابقه پژوهشی استاد، فرد داوطلب و کیفیت طرح تحقیقاتی در فرآیند اختصاص بودجه حائز اهمیت خواهد بود.

داشتن مدرک دکترای تخصصی (Ph.D) , تخصص یا فوق تخصص بالینی در رشته‌های مرتبط با حیطه فعالیت‌های پژوهشی مرکز و دارا بودن حداکثر سن داوطلب ۴۰ سال از جمله شرایط افراد متقاضی است. 

داوطلب نباید از محققین استخدام شده مرکز یا از اعضا هیات علمی نباشد.

کسب پذیرش از یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بعنوان محقق اصلی (Principle Investigator) و تایید توسط شورای پژوهشی مرکز در قالب یک یا چند طرح تحقیقاتی و تحت عنوان پژوهشگر پسادکتری از دیگر شرایط پذیرش است.

محقق اصلی بایستی دارای مرتبه استادی  و سابقه درخشان پژوهشی (h-Index حداقل ۱۵ بر اساس Scopus) باشد (دانشیاران با سابقه درخشان پژوهشی و تایید شورای پژوهشی دانشگاه هم مجاز خواهند بود).

متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را جهت بررسی‌های اولیه به دانشگاه مربوطه ارایه کنند و معاونت‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها حداکثر تا ۳۰ بهمن ماه ۹۴ فرصت دارند تا مدارک مورد تایید را به این معاونت ارسال کنند.

در این برنامه، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع از ۱۰۰ نفر واجد شرایط در سطح کشور تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال برای هر نفر/ دوره حمایت مالی می‌کند. در این راستا با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نیز تفاهم‌نامه‌ای امضا شده که در صورت اجرا از طرف صندوق حمایت مالی به همین میزان مشمول افراد برگزیده خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر