عضویت در سایت

نکاتی در مورد عنوان مقاله

- 1. عنوان مقاله باید محتوای اصلی مقاله را در یک خط بیان کند. 

-2. بهتر است که عنوان حالت جمله کامل نداشته باشد. مثلا به جای «تاثیر استفاده همزمان از مشوق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل چیست؟»، بهتر است این عنوان را انتخاب کنیم « بررسی تاثیر استفاده همزمان از مشو‌ق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل».

-3. بهتر است که عنوان تا حد امکان دقیق باشد تا نشان دهد که دقیقا مقاله درمورد چه مساله‌ای هست. بعضا این کار را می‌توان با استفاده از عنوان فرعی، بعد از عنوان اصلی انجام داد. مثلا این عنوان را انتخاب کنیم:  «بررسی تاثیر استفاده همزمان از مشوق‌های مالی و غیر مالی بر انگیزش پرسنل: مطالعه میدانی صنعت نرم‌افزار ایران» که نشان می‌دهد مقاله فقط در خصوص صنعت نرم‌افزار است.

-4. بهتر است که عنوان خیلی کوتاه نباشد چون که نمی‌تواند محتوای مقاله را به خوبی بیان کند.

- 5. عنوان نباید خیلی طولانی هم باشد.

-6.  نباید در عنوان از عبارت‌های اختصاری یا خیلی تخصصی که ممکن است برای مخاطب نامفهوم باشد  استفاده کرد.

 - 7. عنوان بهتر است به قدری جذاب باشد که در نگاه اول مخاطب را تشویق کند تا مقاله ما را بخواند.