عضویت در سایت

مجلات علمی پژوهشی تا پایان امسال رتبه بندی می شوند

مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم گفت: رتبه بندی مجلات علمی پژوهشی دانشگاه ها درحال انجام است و نتایج آن تا پایان امسال اعلام خواهد شد.

محسن شریفی گفت: رتبه بندی مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه ها از سال گذشته آغاز شده و قرار است به صورت سالیانه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود هزار و ۶۰ نشریه مورد ارزیابی قرار گرفت که در سال جاری این میزان به هزار و ۲۰۰ نشریه افزایش یافته است. براین اساس نشریات در سه سطح A، B و C دسته بندی می شوند.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: نشریاتی که طی سه سال متوالی در گروه نشریات ضعیف یا Cقرار گیرند مجوز آنها لغو خواهد شد.

شریفی بیان کرد: باتوجه به اینکه رتبه بندی نشریات علمی و پژوهشی به صورت تخصصی از سال گذشته آغاز شده است بنابراین لغو مجوز نشریات پس از جمع بندی نتایج ارزیابی سه سال انجام خواهد شد اما درحال حاضر نشریاتی که طبق این ارزیابی در سطح ضعیف باشند از حمایت های تشویقی و مالی وزارت علوم بهره مند نخواهند شد.

منبع: خبرگزاری مهر