عضویت در سایت

تشکیل هیات نظارت بر کرسی‌های آزاداندیشی

سید ضیا هاشمی: دلیل این امر جلوگیری از تشکیل ساختارها و توسعه حوزه بوروکراتیک و سازمانی در دانشگاه ها است.این هیات نظارت که مرکب از رییس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نماینده وزارت علوم در دانشگاه است و دبیری آن برعهده معاونت فرهنگی دانشگاه به عنوان متولی سامان دهی،نظارت و اعطای مجوز برگزاری این کرسی ها است.

وی با تاکید بر اینکه سعی شده است برای برگزاری این کرسی ها حداکثر تسهیلات فراهم شود،اظهار کرد:سعی شده اساتید و دانشجویان با حداکثر سهولت دسترسی و کم ترین مانع این جلسات را برگزار کنند.همچنین حمایت هایی هم پیش بینی شده است که با تایید هیات نظارت توسط معاونت فرهنگی دانشگاه ها تامین می شود.انجام چنین اقداماتی باعث توسعه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها شده و هم اکنون هم شاهد رشد آرام و مثبت این کرسی ها در سطح دانشگاه ها هستیم.

حمایت وزارت علوم از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم درمورد حمایت هایی که از برگزار کنندگان کرسی صورت می‌گیرد نیز توضیح داد:این حمایت ها شامل حمایت های مالی و اجرایی می شود که اعلام شده هزینه های مرتبط با برگزاری کرسی ها توسط معاونت های فرهنگی و ستاد وزارت خانه حمایت شود.همچنین در بخش قانونی و اجرایی برگزاری کرسی‌ها،اگر مساله ای وجود داشته باشد توسط هیات ها حمایت می شود.

دکتر هاشمی از وجود حمایت هایی پس از برگزاری کرسی ها خبر داد و افزود: اگر بعد از برگزاری کرسی ها حاشیه یا مساله ای ایجاد شود دانشگاه ها موظف هستند که پیگیری ها و حمایت های لازم از شرکت کنندگان را داشته باشند،همچنین اگر تخلفی هم صورت بگیرد که خارج از ضوابط کرسی ها باشد هیات های نظارت بررسی و پیگیری می کنند.

 

منبع خبر: ایسنا