عضویت در سایت

اطلاعیه مکمل سازمان سنجش در مورد آزمون دکتری 95


اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تمديد مهلت ثبت‌نام در پذيرش رشته محل‌های جديد و تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز(Ph.D) سال 1394 و اصلاحيه اطلاعيه مورخ 2/10/94

 پيرو اطلاعيه مورخ 94/10/2 به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذيرش رشته محل‌هاي جديد و تكميل ظرفيت برخي از رشته‌هاي آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1394مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (94/10/6) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده كه تا روز سه شنبه مورخ 94/10/8 نيز بتوانند نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند. لذا كليهمتقاضيان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق اطلاعيه و مذكور و نيز با در نظر داشتن موارد ذيل به پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني:www.sanjesh.org  مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. ضمنا داوطلبانی که قبلا اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند، در صورتی که با توجه به مندرجات این اطلاعیه نیاز به اصلاح کدرشته‌های انتخابی خود دارند، می‌توانند تا روز سه شنبه 8/10/94 نسبت به ویرایش کدرشته‌های انتخابی خود اقدام نمایند.
الف) موارد حذفي از اطلاعيه مورخ 94/10/2:
كدرشته محل‌هاي 4643 (روزانه) و 4646 (نوبت دوم) از كدرشته امتحاني 2445 (شیلات گرایش عمل‌ آوري فرآورده‌هاي شيلاتي) مربوط به دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار حذف شده و پذيرش دانشجو در اين كدرشته محل‌ها انجام نخواهد شد.
ب) رشته‌ محل‌هاي جديد علاوه بر رشته هاي مندرج در اطلاعيه مورخ 94/10/2:
 تمدید مهلت ثبت نام سازمان سنجش