عضویت در سایت

تعطیلی مجلات پژوهشی غیرفعال در دانشگاه علم و صنعت

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت گفت: مجلات علمی و پژوهشی این دانشگاه درحال ارزیابی هستند و براین اساس مجلات غیرفعال لغو مجوز خواهند شد.

تورج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجوز فعالیت ۱۲ نشریه علمی و پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت گفت: تعدادی از نشریات علمی و پژوهشی این دانشگاه متناسب با انتظارات فعالیت نمی کنند که اگر طبق ارزیابی ها این نشریات نتوانند به سطح مطلوب برسند لغو مجوز خواهند شد.

وی افزود: همچنین این دانشگاه از نشریات علمی و پژوهشی که دارای فعالیت مطلوب و علمی موفق هستند نیز حمایت بیشتری خواهد کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت بیان داشت: طبق قرارداد منعقد شده میان دانشگاه علم و صنعت و موسسه اسپرینگر نشریه رشته عمران دانشگاه علم و صنعت از سال ۲۰۱۶ از طریق این موسسه منتشر خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: برنامه داریم با افزایش سطح کیفی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه زمینه نمایه سازی این نشریات را در پایگاه بین المللی آی اس آی فراهم کنیم و بخشی از نشریات خود را با همکاری ناشران بین المللی منتشر کنیم.