عضویت در سایت

آشنایی با بخش واژگان زبان دکتری

به نوعی می‌توان گفت واژگان مهمترین بخش مربوط به آزمون‌های زبان انگلیسی می‌باشند چرا که هم سؤال مستقیم دارند و هم اینکه در سرعت بخشیدن به پاسخگویی تست‌های بخش درک مطلب و گرامر تأثیر بسزایی دارند. بنابراین هر چه دامنه لغات یک فرد بیشتر باشد احتمال موفقیتش در پاسخگویی به تست‌های زبان انگلیسی بیشتر خواهد بود. 504 واژه ضروری تافل» و"Essential words for TOEFL"، کتاب 1100 واژه و لغات مربوط به آزمون‌های گذشته، حتماً باید به خاطر سپرده شوند و در اولویت اول می‌باشند. در اولویت بعدی پیشنهاد می‌شود لغات مربوط به آزمون‌های GRE و کتاب‌های"Vocabulary for high school students" و "Vocabulary for college bound students"حفظ شوند. در ضمن برای توسعه دامنه لغات پیشنهاد می‌شود لغات را به همراه کاربردها و هم‌معنی‌هایشان به خاطر بسپارید، از فلش کارت‌ها کمک گرفته و به مقوله دستوری هر لغت (اسم، فعل، قید و صفت) نیز توجه کنید. برای مثال در آزمون‌های دکتری سال 1392، بیشتر واژگان مربوط به آزمون‌های GRE بوده و تقریباً 30% سؤالات مربوط به 504 و Essential words بودند. نمونه‌ای از این تست‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید:

 

  • The ugliness of the resort is …… by the excellence of the skiing.
 

1- obtruded

 2- underpinned

3- countenanced

4- counterbalanced

  گزینه (4) صحیح است. «زشتی آن مجموعه تفریحی با لذت اسکی کردن در آن جا تعدیل می‌شود»

معنی سایر گزینه‌ها

متحمل‌شده، توهین‌شده

obtruded:

تأییدشده، پشتیبانی‌شده

underpinned:

پشتیبانی‌شدن، حمایت‌شدن

countenanced:

  


استعداد تحصیلی مطالب کاربردی زبان دکتری:

 آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با آزمون زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش گرامر زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش واژگان زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  آشنایی با بخش درک مطلب زبان دکتری

آشنایی با آزمون زبان دکتری  منابع پیشنهادی زبان دکتری (صفحه اصلی زبان)