عضویت در سایت

جذب هیئت علمی در جهاد دانشگاهی

فراخوان جذب هیئت علمی قراردادی و امریه سربازی پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی.

رشته های مورد نیاز:

شهرسازی (گرایش برنامه ریزی و شهری و منطقه ای)
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اقتصاد (گرایش توسعه، شهری و سیستم)
مدیریت (گرایش مدیریت استراتژیک، تحقیق در عملیات، تولید و عملیات)
مهندسی صنایع (گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی)
علوم اجتماعی (گرایش جامعه شناسی، اقتصادی و توسعه، توسعه منطقه ای)
شرایط عمومی متقاضیان:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت

ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانی و اعتقاد به ولایت فقیه

ج- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام با یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

د- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران

ه- عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی

و- نداشتن سوء پیشینه کیفری

ز- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح

ح- عدم اعتیاد به اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و نظایر آن

ط- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان) صرفا برای متقاضیان رسته هیات علمی

ی- برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر

ک- دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی(دارای اولویت) یا کارشناسی ارشد

ل- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد “۳۵” سال تمام و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی “۴۰” سال تمام می باشد.
شرایط اختصاصی متقاضیان:

الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی

ب- حداقل معدل بالای ۱۶ در مقطع کارشناسی و معدل بالای ۱۷ در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

ج- آشنایی کافی با یک زبان خارجی (ترجیحا انگلیسی) برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه مربی پژوهشی (کارشناسی ارشد) و تسلط کافی به یک زبان خارجی برای متقاضیان ورود به خدمت در مرتبه استادیار پژوهشی (دکتری)
مدارک مورد نیاز:

۱- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۲- رزومه (شامل مشخصات کامل فردی، سوابق تحصیلی، سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی، تالیف و ترجمه کتب و مقالات شرکت یا برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و کارگاه های تخصصی و …)

۳- توصیه نامه از ۲ نفر از اساتید آخرین مقطع تحصیلی

۴- مستندات شرایط تخبگی (در صورت وجود)

۵- واریز مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال (صرفا برای متقاضیان عضویت در رسته هیات علمی) به شماره حساب ۵۰۴۰۸۶۱۰۰ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز (شماره شبا: IR540180000000000504086100 به نام پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی و ارسال کپی فیش واریزی.

تذکر مهم:

۱- متقاضیان بومی در اولویت جذب ویژه قرار دارند.

۲- واجدین شرایط نخبگی با امتیاز در فرآیند پذیرش دارای اولویت می باشند (ارائه مدرک الزامی می باشد.)

۳- روزآمدی در حیطه تخصصی به استناد پژوهش های انجام شده، فعالیت های نگارشی و علمی و یا فعالیت در سازمان های علمی و کنفرانس ها توسط داوطلب باید تایید شده و فعالیت های انجام شده باید حداکثر مربوط به ۴- ۵ سال گذشته باشد، تصویر حداقل ۲ توصیه نامه معتبر از اساتید قبلی خود متقاضی ضروری است.

۴- فرآیند جذب پس از تکمیل مدارک مورد نیاز و انجام مصاحبه عمومی و تخصصی خواهد بود.

۵- ارسال مدارک و انجام مصاحبه هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و پژوهشکده در قبول یا رد تقاضاها مختار است.