عضویت در سایت

آشنایی با سرفصل تحلیلی

بخش سوم: تحلیلی
سوالات بخش تحلیلی، مسائلی هستند که نیاز به هیچ پیش¬فرض ذهنی ندارند. برای پاسخ به این سولات باید سه گام اصلی 1) مدل سازی مسئله تعریف شده بر اساس قواعد موجود؛ 2) خلاصه کردن قواعد بر اساس مدل بدست آمده، و 3) پاسخ به سوالات براساس مدل و قواعد مسئله طی شوند.
مثال: فردي بنام X قرار است براي انجام يك پروژه تحقيقاتي به هر يك از شهرهاي مشهد، تبريز و اصفهان، دو سفر انجام دهد و به تهران برگردد. وی كه بايد هر يك از اين شش سفر را در يك روز از هفته (شنبه تا پنج‏شنبه) انجام دهد، در برنامه‌‏ريزی با محدوديت‏‌های زير مواجه می‌باشد:
•     سفرهای تبريز را در بايد روزهايی غير از يكشنبه و پنج‏شنبه انجام دهد.
•     دو سفر به مشهد را نمي‌تواند در دو روز متوالی انجام دهد.
•     در روز شنبه نمي‌تواند به اصفهان سفر كند.
1) كدام يك از موارد زير، صحيح نمي‏باشد؟
1) مي‏تواند در يك حالت خاص، در روز يكشنبه به مشهد سفر كند.
2) مي‏تواند سفرهاي مشهد و تبريز خود را در چهار روز متوالي انجام دهد.
3) مي‏تواند سفرهاي تبريز و اصفهان خود را در چهار روز متوالي انجام دهد.
4) مي‏تواند سفرهاي مشهد و اصفهان خود را در چهار روز متوالي انجام دهد.
2) اگر X يكی از سفرهاي خود به مشهد را دقيقا بين دو سفرش به اصفهان انجام دهد، اولين سفرش به مشهد، در كدام روز بايد انجام شود؟
1) شنبه                      2) يكشنبه                              3) دوشنبه                                       4) موارد 2 و 3


 استعداد تحصیلی مطالب کاربردی استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی

 آشنایی کلی با آزمون استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی

 آشنایی با سرفصل درک مطلب

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل منطقی (به جزء گروه فنی و مهندسی)

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تحلیلی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل کمیتی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تجسمی (ویژه گروه فنی و مهندسی)