عضویت در سایت

آشنایی با سرفصل منطقی

بخش دوم: منطقی
در این بخش از آزمون، یک متن کوتاه آورده می¬شود و سپس محتوای متن با پرسشی مطرح می¬گردد.  در این پرسش¬ها از شما خواسته می¬شود تا متن را تضعیف یا تقویت، از آن نتیجه¬گیری و یا با یافتن فرضیه پنهان به آن پاسخ دهید. در واقع هدف طراح سوال سنجش توانایی شما در درک ساختار استدلال درست است. برخی از پرسش¬های این بخش به طور نمونه در زیر آورده شده است:
1) مثالی از تضعیف
رفته رفته برنامه‌هاي كامپيوتري بيشتر و بيشتري كه ارائه‌دهنده راه‌حل مسأله‌هاي رياضي در علوم مهندسي مي‌باشند، توليد مي‌شود و لذا به طور فزاينده‌اي نياز به تمرين دادن مهندسين در فهم كامل اصول پايه رياضي غيرضروري‌تر مي‌شود. نتيجه اين كه در آموزش مهندسيني كه قرار است در صنعت مشغول كار شوند، تأكيد كمتري بايستي روي اصول رياضي شود تا بتوان فضاي بيشتري از سرفصل‌هاي آموزشي رشته‌هاي مهندسي را به دروس مهم ديگر اختصاص داد.
كدام‌يك از موارد زير، در صورتي كه صحيح فرض شود،‌ استدلال داده شده براي پيشنهاد آموزشي فوق را بيشتر تضعيف مي‌نمايد؟
    1) بسياري از برنامه‌هاي كامپيوتري كه راه حل مسأله‌هاي رياضي در مهندسي را ارائه مي‌دهند، قابل اجرا بر روي كامپيوترهايي هستند كه در دسترس اكثر شركت‌هاي مهندسي مي‌باشند.
    2) بسياري از برنامه‌هاي كامپيوتري كه راه‌حل‌هايي براي مسأله‌هاي رياضي در مهندسي ارائه مي‌دهند،‌ در حال حاضر به طور روتين استفاده مي‌شوند.
    3) برنامه درسي رشته مهندسي، امروزه دانشجويان مهندسي را ملزم مي‌كند كه با تنوعي از برنامه‌هاي كامپيوتري آشنايي داشته باشند و بتوانند آن‌ها را به كار ببرد.
    4) استفاده مؤثر از برنامه كامپيوتري كه راه حل مسأله‌هاي رياضي در مهندسي را ارائه مي‌دهند، مستلزم درك اصول رياضي مي‌باشد.
2) مثالی از تقویت
محققِ دندانپزشك: پر كردن پوسيدگي دندان كاري بي‌ضرر نيست: خواهي نخواهي به برخي قسمت‌هاي سالم دندان آسيب وارد مي‌شود. پوسيدگي‌ها فقط وقتي مضرند كه پوسيدگي به اعصاب درون دندان برسد و بسياري از پوسيدگي‌ها، چنانچه معالجه نشوند، هرگز به آن مرحله نمي‌رسند. بنابراين دندانپزشكان نبايد پوسيدگي را پر كنند، مگر اين كه اعصاب درون دندان در معرض خطر از سوي پوسيدگي باشند.
كدام يك از اصول زير، در صورتي كه صحيح فرض شوند، به بهترين نحو، تأييدكننده استدلال محقق فوق مي‌باشد؟
    1) بيماري كه بالقوه خطرناك است، نبايد معالجه نشده رها شود، مگر اين كه به طور مداوم تحت نظر و كنترل باشد.
    2) بيماري كه در حال پيشرفت است، نبايد با استفاده از روش‌هايي كه فقط مسكن هستند و آرامش موقعيت ايجاد مي‌كنند، درمان شود.
    3) بيماري كه فقط به طور بالقوه مضر است، نبايد با استفاده از روشي كه قطعاً زيان‌آور است، درمان شود.
    4) دندانپزشكان بايستي هرگونه رويه‌اي كه در بلندمدت مفيد است را پيش بگيرند، اما فقط به اين شرط كه اين رويه باعث زيان فوري نشود.
3) مثالی از نتیجه¬گیری
اين روزها شركت‌هاي دارويي و متخصصين بهداشت، توجه خود را به كلسترول خون معطوف كرده‌اند. هر چه ميزان كلسترول خون‌مان بالاتر باشد، ريسك مُردن در اثر حمله قلبي بيشتر است. اين مسأله منطقي است، چرا كه بيماري قلبي نسبت به هر كدام از ديگر عوامل، سالانه افراد بيشتري را مي‌كشد. حداقل سه عامل ـ سيگار، پُرخوري و عدم تحرك ـ هر كدام مي‌تواند مقدار كلسترول خون را تحت تأثير قرار دهد.
كدام‌يك از موارد زير را مي‌توان از متن فوق، نتيجه گرفت؟
1) اگر فردي ميزان كلسترول خون خود را تحت نظر داشته باشد، ريسك ابتلاي وي به بيماري كشنده قلبي پايين است.
2) يك رژيم غذايي با كلسترول بالا، علت اصلي مرگ افراد مي‌باشد.
3) ريسك بيماري كشنده حمله قلبي را با تغييراتي در سبك زندگي مي‌توان تغيير داد.
4) تنها راهي كه سيگار، ريسك ابتلا به بيماري قلبي را افزايش مي‌دهد، از طريق تغيير سطح كلسترول خون مي‌باشد.
4) مثالی از یافتن فرضیه پنهان
كشور «الف» براي مدتي طولاني در زمينه گندم و گوشت تا حدي خودكفا بوده است. با اين وجود، از آنجا كه درآمد سرانه در اين كشور به سمت ميزان متوسط جهاني رو به افزايش است. مصرف سرانه گوشت هم به سمت ميزان متوسط جهاني رو به رشد گذاشته است و براي توليد يك كيلو گوشت، چندين كيلو گندم لازم است. در نتيجه، چون درآمد سرانه مردم رو به افزايش است در حالي‌كه توليد داخلي گندم افزايش نمي‌يابد، كشور «الف» به زودي مجبور خواهد بود يا گندم يا گوشت و يا هر دو را وارد كند.
كدام‌يك از موارد زير، فرضيه‌اي است كه استدلال فوق، بر آن مبتني است؟

    1) آن دسته از مردم كشور «الف»‌ كه مصرف گوشت خود را افزايش مي‌دهند، به‌طور چشمگيري مصرف گندم را كاهش نخواهند داد.
   2) درآمد سرانه توليدكنندگان گوشت در كشور «الف» نسبت به درآمد سرانه توليدكنندگان گندم آن كشور، با سرعت بيشتري در حال افزايش است.
   3) مصرف سرانه گوشت در كشور «الف»، در تمام سطوح درآمدي، تقريباً به ميزان يكساني در حال افزايش است.
   4) واردات گندم يا گوشت، باعث نخواهد شد كه درصد بسيار بالاتري از درآمد مردم،‌ صرف غذا شود.


 استعداد تحصیلی مطالب کاربردی استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی

 آشنایی کلی با آزمون استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی

 آشنایی با سرفصل درک مطلب

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل منطقی (به جزء گروه فنی و مهندسی)

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تحلیلی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل کمیتی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تجسمی (ویژه گروه فنی و مهندسی)