عضویت در سایت

آشنایی با سرفصل درک مطلب

بخش اول: درک مطلب
در این بخش دو متن تخصصی چندپاراگرافی و چند سوال مرتبط با هر گروه آزمایشی طرح می¬شود که متقاضی باید بعد از مطالعه دقیق متن به انواع سوالات کلی و جزئی پاسخ دهد. در زیر نمونه¬ای از یک متن چندپاراگرافی آورده شده است:
مثال: همسالان يك كودك، بالقوه مي‌توانند مشاركت ورزشي‌اي را كه از محيط خانواده آغاز شده است تقويت كنند. هرگاه يك گروه همسال عزم كنند در يك فعاليت ورزشي شركت نمايند، بديهي است كه اكثر اعضاي آن گروه به آن فعاليت ورزشي كشيده مي‌شوند. هرگاه گروه به رفتار غيرفعال گرايش نشان دهد، اعضاي گروه نيز تمايل به ادامه همان برنامه پيدا مي‌كنند. ورزشكاران بزرگ‌تر مي‌گويند وقتي در دوران مدرسه بوده‌اند، توسط گروه همسال و دوستان خود به زمين‌هاي ورزشي كشانيده مي‌شدند، هرچند اين اثرگذاري در تمام رشته‌هاي ورزشي يكسان نبوده است. اولين گروه همسال كودك، كساني هستند كه با او همبازي مي‌شوند. كودكان از سنين 3 تا 4 سالگي، بازي با همسالان خود را آغاز كرده و تا اوايل دوره مدرسه آن را ادامه مي‌دهند.
پسران و دختران چند كشور مختلف از جمله آمريكا، ژاپن و كانادا گفته‌اند كه گروه همسالان بر مشاركت ورزشي آنان در دوره كودكي اثرگذار بوده‌اند. كودكان در دوره نوجواني به گروه‌هاي همسال رسمي‌تر مي‌پيوندند (همسالان مدرسه يا محل)؛ لذا اين گروه‌هاي همسال در رفتار اجتماعي آن‌ها در طول دوره جوانی اثر مي‌گذارند. گرين دورفر در سال 1976 دوره‌هاي مختلف مانند كودكي، نوجواني و جواني بانوان ورزشكار را مطالعه كرد و به اين نتيجه رسيد كه گروه همسال در كليه مقاطع سنی فوق در ميزان و نوع مشاركت ورزشي بانوان اثرگذار بوده‌اند. برخي از افراد ديگر در پاره‌اي از مقاطع سني مهم بوده‌اند؛ برای مثال خانواده كه در دوره كودكی بسيار نقش داشته‌اند، در دوره نوجوانی تأثير و نقش چندان مهمی ندارند.


 استعداد تحصیلی مطالب کاربردی استعداد تحصیلی:

استعداد تحصیلی

 آشنایی کلی با آزمون استعداد تحصیلی دکتری

استعداد تحصیلی

 آشنایی با سرفصل درک مطلب

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل منطقی (به جزء گروه فنی و مهندسی)

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تحلیلی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل کمیتی

 استعداد تحصیلیآشنایی با سرفصل تجسمی (ویژه گروه فنی و مهندسی)