عضویت در سایت

انتشار دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری ۹۴ از فردا

ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۴ از فردا چهارشنبه دوم دی ماه در سایت سازمان سنجش آغاز خواهد شد.

بنابر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ نیز همزمان با شروع ثبت نام بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

گفتنی است مهلت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ تا روز ششم دی ماه خواهد بود.