عضویت در سایت

دو رشته دکتری تخصصی درعلوم پزشکی شهرکرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با راه اندازی دو رشته مهندسی بافت و زیست فناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی (ph.D) در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرتضی هاشم زاده افزود: به استناد رای صادره در دویست و پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی با راه اندازی این رشته ها موافقت اصولی شد.
به گفته وی، رشته زیست فناوری پزشکی مقطع دکتری تخصصی (ph.D) با ظرفیت پذیرش سه دانشجو برای یک دوره و مهندسی بافت مقطع دکتری تخصصی (ph.D) با ظرفیت پذیرش دو دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود.
هم اکنون دوهزار و ۲۵۹ دانشجو در ۲۹ رشته و هشت مقطع، کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکترای تخصصی بالینی، دکترای تخصصی پژوهشی و دکترای تخصصی PHD در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول به تحصیل می باشند.