عضویت در سایت

جذب پژوهشگر پسادکتری در علوم پزشکی شیراز

فراخوان دومین دوره پسا دکتری پژوهشی در سال ۱۳۹۴ منتشر شد. این دوره از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس آیین نامه پسا دکتری برگزار می شود. مراکز تحقیقاتی واجدالشرایط که متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکتری هستند می توانند پس از مطالعه آیین نامه مدارک خود را تا اول بهمن ماه ۹۴ به این معاونت ارسال کنند.

گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب، کپی شناسنامه داوطلب، تصویر H -index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس Scopus، کپی قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی (استاد راهنما) و رزومه اساتید و داوطلبین آن مرکز به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب از جمله مدارک مورد نیاز است.

دوره پسا دکتری پژوهشی دوره‌ای برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای است که در مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می‌شود. هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و کاربردی در مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور است.

طول دوره بر اساس طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی ، حداقل یکسال و حداکثر ۳ سال بوده و پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات معتبر بین المللی (ISI با ضریب تاثیر بزرگتر از یک) برای صدور گواهینامه ضروری است.