عضویت در سایت

ایجاد 24 رشته ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد قزوین

مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه قزوین، اظهارکرد: در مقطع دکترا ، کد رشته‌های مدیریت اقتصادی ( اقتصاد اسلامی )، مدیریت صنعتی ( استراتژی صنعتی )، مدیریت صنعتی ( مدیریت سیستم‌ها )، مدیریت ورزشی، مدیریت راهبردی سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی، ریاضی کاربردی ( تحقیق در عملیات )، ریاضی کاربردی ( آنالیز عددی ) مهندسی صنایع ( صنایع ) و مهندسی کامپیوتر( گرایش شبکه‌های کامپیوتری )در ترم جدید ارائه می‌شوند.

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ادامه داد: در مقطع ارشد کد رشته‌های جامع شناسی ورزشی ، آمار بیمه ، نانو فیزیک، مهندسی برق ( افزارهای میکرو نانوالکتریک )، مهندسی برق ( سیستم های الکترونیک دیجیتال )، مهندسی شیمی ( صنایع غذایی )، مهندسی صنایع ( ایمنی صنعتی )، مهندسی مالی، مهندسی عمران ( مهندسی و مدیریت ساخت )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( صنایع غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( علوم مواد غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( فناوری مواد غذایی )، علوم و مهندسی صنایع غذایی ( زیست فناوری مواد غذایی )، مهندسی برق، الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی و مهندسی معماری برای ورودی‌های آینده ارائه می‌شود.