عضویت در سایت

اصلاحیه دفترچه دکتری سال ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد

به اطلاع داوطلبان کنکور دانشگاه آزاد سال ۱۳۹۵ می رساند مجموعه امتحانی مالی با کد ۲۲۷۸ و ۵ گرایش بانکداری، بیمه ، حقوق مالی، مالی بین المللی و مهندسی مالی به مجموعه های امتحانی آزمون در جدول نام و کد رشته ها و واحدهای دانشگاهی سایت http://azmoon.org اضافه شده است.