عضویت در سایت

موانع بازگشت نخبگان به کشور بررسی شد

در جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری، موانع بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی به کشور دسته بندی و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۳۵ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رئیس کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری با اشاره به موضوع مهاجرت تحصیلی و سلسله گزارش‌هایی که پیرامون ابعاد مختلف این موضوع ارائه شده است، گفت: مراحل تدوین پیش نویس سند مذکور در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.

وی افزود: به همین منظور کارگروهی در رابطه با این موضوع در کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری تشکیل و در حال بررسی و مطالعه این موضوع است.

در ادامه جلسه گزارش تهیه شده پیرامون موضوع «موانع بازگشت فارغ‌التحصیلان خارج از کشور» ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به نظرسنجی انجام شده از ۴۵۰۰ نفر از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور که توسط گروهی از محققان دانشگاه‌های معتبر انجام شده، موانع بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی دسته بندی شده است.

پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: تقویت «تقاضا محوری» در آموزش عالی، راه‌اندازی و ساماندهی شبکه ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور با تاکید بر حضور متناوب این نخبگان در کشور، تفکیک حوزه‌های تخصصی نخبگان به منظور استفاده بهینه از توانمندی و ظرفیت آنان، شفافیت در مقررات مربوطه به نخبگان و تعیین نهاد مسئول اجرای این مقررات، تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان ایرانی ساکن خارج از کشور و به روز رسانی مداوم این بانک اطلاعاتی و توجه به علائق بومی نخبگان به منظور استفاده از این ظرفیت جهت ایجاد انگیزه برای نخبگان در ارائه خدمات.