عضویت در سایت

ایجاد ۵ رشته جدید در مقطع دکتری دانشگاه آزاد خوی

دانشگاه آزاد اسلامی خوی از سال تحصیلی آینده در ۲۳ رشته مقطع دکتری و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی گفت: رشته های تحصلی در مقطع دکتری شامل رشته های ادبیات فارسی، ریاضی گرایش آنالیز، قرآن و حدیث و دکتری زراعت و اصلاح نباتات است.
وی افزود: با ایجاد این رشته های تحصیلی جدید، تعداد رشته های این دانشگاه در مقطع دکترا به پنج رشته ارتقاء یافت.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوی با اشاره به ایجاد ۱۸ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه اضافه کرد: با اضافه شدن این رشته های جدید، شمار رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزا اسلامی خوی به ۴۱ رشته تحصیلی افزایش یافت.
لطفی تصریح کرد: درسال تحصیلی ۹۶-۹۵ در ۲۳رشته تحصیلی مقطع دکتری و کارشناسی ارشد، حدود یک هزار و ۵۰۰ دانشجو از طریق کنکور دانشگاه آزاد پذیرفته خواهد شد.