عضویت در سایت

پذیرش بیش از ۳ هزار عضو هیئت علمی جدید در فراخوان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حسین زاده لطفی عصر امروز در نشست خبری در دانشگاه آزاد گفت: این دانشگاه در بهمن ماه امسال فراخوان جذب اعضای هیئت علمی خود را منتشر می کند و بر اساس این فراخوان، تعداد ۳هزار و ۵۰۰ استاد جدید بر این دانشگاه پذیرفته می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۲ هزار عضو هیئت علمی جدید در این دانشگاه جذب شده اند و پرونده ۱۵۰۰ نفر از اساتید این دانشگاه نیز طی یک ماه آینده بررسی و تعیین تکلیف می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر این دانشگاه دارای ۳ هزار و ۷۵۳ عضو هیئت علمی تمام وقت و شاخص نسبت استاد به دانشجو این دانشگاه ۱ به ۴۲ دانشجو است.

وی تاکید کرد: این دانشگاه برنامه دارد تا سال ۹۹ شاخص نسبت استاد به دانشجو را به  ۱  به  ۳۷  نفر برساند.