عضویت در سایت

فرصت ثبت نام مجدد به غایبان مصاحبه دکتری پژوهش محور

با تصويب هيأت رئيسه دانشگاه آزاد امكان ثبت نام برای داوطلبان دوره دكتری پژوهش محور که در جلسه مصاحبه غایب بودند فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس موافقت هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي آن دسته از داوطلبان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور سال ۹۴ كه در مراحل اوليه موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده اند، مي توانند نسبت به ثبت درخواست مصاحبه مجدد اقدام كنند.

اين دسته از متقاضيان مي توانند از روز شنبه ۱۴آذر ماه با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش به نشاني  www.azmoon.net  درخواست خود را ثبت كنند.

زمان و چگونگي مصاحبه از داوطلبان پس از پايان زمان ثبت درخواست به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.