عضویت در سایت

زبان شناسی همگانی کد 2805

دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان شناسی همگانی    دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری 95

دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان شناسی همگانی    دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری 94

دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان شناسی همگانی    دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری 93

دفترچه سوالات آزمون دکتری زبان شناسی همگانی    دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته زبان شناسی همگانی آزمون دکتری 92


 

معرفی رشته دکتری زبان شناسی همگانی رشته زبان شناسی همگانی (کد 2805)     

رفتارهای انسانی و مفاهیم و مقاصد در پی آنها در نظام‌های ارتباطی به شیوه‌های متفاوتی رمزگذاری می‌شوند که نتیجۀ آن تولید گفتمان‌های متفاوت است. زبان به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی همواره آنچه در ذهن بشر می‌گذرد را بازنمایی می‌کند. زبان به عنوان پیشرفته‌ترین ابزار ارتباطی در رمزگذاری مقاصد ارتباطی و رفتارهای فردی و اجتماعی، راهکارهای متنوع و سازمان‌یافته‌ی دارد که کاربران آن و به بیان دیگر گویشوران به صورت شمی در هر لحظه از ارتباط از آنها استفاده می‌کنند. چون قراردادهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع ارتباطی مختلف، متفاوت است، طبعاً بازنمایی آن در زبان نیز متفاوت می‌شود. به دیگر سخن اگر گفتمان مورد بررسی، زبانی باشد، در تحلیل گفتمان نظر بر این است که با بررسی زبان و اندیشه در سازوکارهای آن می‌توان به مقاصد ارتباطی در پس آنها پی برد و با کشف نظام رمزگذاری آن از زبان به تحلیل بافت و شرایط حاکم بر گفتمان دست یافت. این یافته‌ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران و کارشناسان مربوطه قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی‌های کلانی را در مطالعات محض و کاربردی می‌تواند پایه‌ریزی کند.

جدول منابع امتحانی و ضرایب رشته زبان شناسی همگانی دکتری جدول دروس امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 95   

  رشته های پذیرنده در آزمون دکتری 
ضریب  عنوان دروس   

زبان شناسی همگانی

 1

زبان انگلیسی 

1

 استعداد تحصیلی

4

معني شناسي و كاربرد شناسي

4

صرف و نحو

4

آواشناسي و واج شناسي

* فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد تمامی رشته های زبانشناسی / زبانشناسی رايانشی / آموزش زبان انگليسی / آموزش زبان فارسی به غيرفارسی زبانان / زبان و ادبيات انگليسی / مترجمی زبان انگليسی / فرهنگ و زبانهای باستانی / زبان و ادبيات روسی /  آموزش زبان روسی / مترجمی زبان روسی / زبان و ادبيات فرانسه گرايش ادبی / آموزش زبان فرانسه /مترجمی زبان فرانسه می‌توانند در این کد رشته شرکت کنند.


منابع پیشنهادی رشته زبان شناسی همگانی دکتری منابع پیشنهادی کنکور دکتری رشته زبان شناسی همگانی: 

برای مشاهده منابع پیشنهادی دروس استعداد تحصیلی و زبان دکتری به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.


نحو

 - Radford, A(1981). Transformational syntax

 - (1988) Transformational Grammar; A first course

- Haegeman, L(1994). Introduction to government and binding. 2nd.

-Cowpel, E.A (1992) A concise introduction to syntactic theory

- Cook, V and N.Newson (1996) Chomsky’s universal grammar. 2nd. Ed.

- Aart.B(1997) English syntax and argumentation

 

صرف

-Mathews.PH(1974) Morphology

- baver. L(1983) English word formation

- Katamba F (1993) Morphology

- Jenesn J (1990) Morphology

آوا شناسی و واجشناسی

-Catford J.C(1988) A practical introduction to phonetics

-Kenstowicz M(1994) Phonology in generative grammar

-Ladefoged. P(1975) A course in phonetics

-Lass R (1984) Phonology

- هایمن لاری ام (1369) نظام آوایی زبان – ترجمه یدالله ثمره

 

معنی شناسی

-Huford J.R and Heasley (1983) Semantics: A course book

-Leech. G(1981)  Semantics

-Saeed J.(1997)  Sematics

-Lyons J.(1995)  Linguistcs semantics: An introduction

-Kreidler C.W. (1998) Introduction to English semantics

-Palmer . F.R (1981) semantics

مکاتب زبانشناسی

-Sampson G.(1980) Schools of linguistics: Competition and evolution

-Newmayer . F. J(1980) Linguistic theory in America

- Lepschy G.C (1982) A survey of structural linguistics 2nd. Ed.

- دبیر مقدم محمد (1387) زبانشناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی

 

تجزیه و تحلیل کلام و کاربرد شناسی

-Levinson S(1983) Pragmatics

- Brwon G and Yule(1983) Discourse analysis

- Halliday M.A.K (1994)  An introduction to functional grammar . 2 nd. Ed.

-Leech G.N (1983) Principles of pragmatics

جامعه شناسی زبان

-Trudgill P(1984) Sociolinguistics: an introduction 2nd. Ed.

-Hudson R.A. (1980) Sociolinguistics

- Downes W. (1984) Language and society

روانشناسی زبان

-Aitchson (1997) The articulare mammal 4th. Ed.

-Steinberg D.D(1993) An introduction to psycholinguistics

-Cook V and Newson M.(1995) Chomsky’s universal grammar 2nd. Ed.


 تالار گفتگوی مجموعه مدیریت دکتریشما می‌توانید نظرات خود را درباره کنکور دکتری زبان شناسیبا سایر دوستانتان به اشتراک بگذاریدتالار گفتگوی مجموعه مدیریت دکتری