عضویت در سایت

اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی کد 2404

دفترچه سوالات آزمون دکتری اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی      دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی آزمون دکتری 95

دفترچه سوالات آزمون دکتری اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی       دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی آزمون دکتری 94

              مهندسی اقتصاد كشاورزي

              ترويج و آموزش کشاورزی

              توسعه کشاورزی

 

دفترچه سوالات آزمون دکتری اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی       دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی آزمون دکتری 93

               اقتصاد كشاورزي

               مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي -1- ترویج کشاورزی-آموزش کشاورزی

               مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي -2-توسعه کشاورزی

 

دفترچه سوالات آزمون دکتری اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی       دانلود دفترچه سوالات تخصصی رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی آزمون دکتری 92

               اقتصاد كشاورزي

               مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي -1- ترویج کشاورزی

               مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي -2-توسعه کشاورزی

 


 

معرفی رشته دکتری روانشناسی رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی (کد 2404)

مهندسی‌ اقتصاد کشاورزی‌، قوانین‌ کلان‌ اقتصاد را در بخش‌ کشاورزی‌ پیاده‌ می‌کند تا بتوان‌ از امکانات‌ و منابع‌ موجود بهترین‌ استفاده‌ را کرد و بیشترین‌ سود را به‌ دست‌ آورد. به‌ عبارت‌ دیگر در این‌ علم‌ مسائل‌ اقتصادی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ اعمال‌ می‌شود تا با استفاده‌ از منابع‌ موجود اعم‌ از زمین‌، آب‌، کود، بذر، نیروی‌ انسانی‌ و سرمایه‌ حداکثر محصول‌ و حداکثر سود به‌ دست‌ آید. این‌ رشته‌ تلاش‌ می‌کند از یک‌ سو فعالیت‌ کشاورزان‌ و مدیران‌ واحدهای‌ کشاورزی‌ را بهینه‌ کند و از سوی‌ دیگر در بهبود برنامه‌ریزی‌ سیاستمداران‌ و مدیران‌ دولتی‌ در بخش‌ کشاورزی‌ نقش‌ داشته‌ باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزی و مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی باید گفت که هر چند دروس اختصاصی هر دو رشته یکی است، اما دانشجویان رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزی پایه رشته تحصیلی‌شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی پایه دروسشان بر دانش کشاورزی استوار شده است به عبارت دیگر دانشجوی اقتصاد کشاورزی با دانش کشاورزی و عوامل طبیعی از قبیل آب، خاک و هوا آشنایی لازم را ندارد.


جدول منابع امتحانی و ضرایب رشته روانشناسی دکتری جدول دروس امتحانی و ضرایب کنکور دکتری 95   

  رشته های پذیرنده در آزمون دکتری 
ضریب  عنوان دروس   

ترويج و آموزش كشاورزي

توسعه كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 1

زبان انگلیسی 

1

 استعداد تحصیلی 

4

آمار و احتمالات  

4

اقتصاد كشاورزي

4

كشاورزي و توسعه پايدار

* فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد تمامی رشته ها می‌توانند در این کد رشته شرکت کنند.


منابع پیشنهادی رشته روانشناسی دکتری منابع پیشنهادی کنکور دکتری رشته اقتصاد، توسعه و آموزش كشاورزی:

 برای مشاهده منابع پیشنهادی دروس استعداد تحصیلی و زبان دکتری به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.


 آمار و احتمالات  :

1- مفاهيم آمار و احتمالات، تاليف دكتر عبدالمجيد رضايي

2- مقدمه اي بر احتمالات و آمار، تاليف ال.آلدر و ادوارد بي واسلر،ترجمه دكتر عباسعلي زالي و دكتر جعفري شبستري

3- آمار و احتمالات كاربردي، تاليف دكتر بهمن يزدي صمدي، دكتر پيغمبري و دكتراميري ادغان

اقتصاد كشاورزی :

1- اقتصاد منابع طبیعی، دکتر امیرنژاد

2-  اقتصاد منابع طبیعی، حمید آماده 

3- اقتصاد کشاورزی، دکتر کوپاهی 

4- اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد و توسعه کشاورزی

5- اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، علی سوری، محسن ابراهیمی مقدم، نشر نور علم

6- تئوری اقتصاد خرد و مسائل آن، دومینیک سالواتوره

7- نظریه اقتصاد خرد، جان فرگوسن، ترجمه محمود روزبهان

8- نظريه اقتصاد خرد، ريچارد بايلاس، ترجمه حسين راغفر

9- اقتصاد خرد 2، تأليف دكتر عباس شاكري

10- اقتصاد کلان، تیمور رحماني جلد 1و2

11- اقتصاد كلان، دكتر عباس شاكري

كشاورزی و توسعه پايدار :

1- کشاورزی و توسعه پایدار، دکتر حسن مطیعی لنگرودی و شمسایی، انتشارات دانشگاه تهران

2- کشاورزی پایدار در مناطق معتدل، ترجمه دکتر عوض کوچکی و جواد خلقانی

3- کشاورزی پایدار، دکتر علی اسدی، انتشارات دانشگاه پیام نور

4- مقدمه‏ ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)، دکتر قربانی، دکتر یزدانی و مهندس هدی زارع، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

5- قدمه‏ ای بر توسعه پایدار کشاورزی، دکتر عربیون و عبدالله زاده، انتشارات قصار

6- توسعه پایدار روستایی، دکتر ایمانی و ازکیا، انتشارات اطلاعات

7- توسعه پایدار روستایی، مرصوصی و بهرامی 

 


 تالار گفتگوی مجموعه مدیریت دکتریشما می‌توانید نظرات خود را درباره کنکور دکتری كشاورزی با سایر دوستانتان به اشتراک بگذاریدتالار گفتگوی مجموعه مدیریت دکتری