عضویت در سایت

تعرفه هزینه ثبت نام دکتری در آزمونهای سازمان سنجش 95

تعرفه ثبت نام درآزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۵ تعیین شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه دولت درباره تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۵ را برای اجرا ابلاغ کرد.

در متن مصوبه هیات وزیران آمده است: «تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر تعیین می شود.»

«درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج ردیف هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد.»

ملاحظات میزان تعرفه(مبالغ به ریال است) تعرفه ردیف
به ازای هر داوطلب ۵۰۰.۰۰۰ آزمون دکتری داخل 1
به ازای هر داوطلب ۵۰۰.۰۰۰ آزمون دکتری اعزام به خارج 2
به ازای هر داوطلب ۵۰۰.۰۰۰ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (بدون گفتار) 3
به ازای هر داوطلب ۵۰۰.۰۰۰ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (با گفتار) 4
به ازای هر پرونده ۲۹۰.۰۰۰ بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون ها 5
به ازای هر داوطلب ۲۳۰.۰۰۰ هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت­های عمومی دانشگاه فرهنگیان 6

 

  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۵ آبان ۹۴ برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

 

منبع:خبرگزاری مهر