عضویت در سایت

اعطای مدرک بین المللی دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه هوایی مسکو

رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته هوا و فضا بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه هوایی مسکو و اعطای مدرک مشترک خبر داد.

دکتر علی خاکی صدیق با تاکید بر اینکه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر یک رابطه طولانی شش ساله با دانشگاه هوایی مسکو دارد،اظهارکرد: متاسفانه این ارتباط چند سال متوقف شده بود، اما در اجلاس روسای دانشگاه های برتر ایران با روسای دانشگاه های برتر کشور روسیه، طبق جلسه ای که بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه هوایی مسکو برگزار شد، قرار شد دوره کارشناسسی ارشد و دکتری در رشته هوا و فضا به صورت مشترک برگزار شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه هوایی مسکو بهترین دانشگاه روسیه در زمینه هوا و فضا و دارای تجربیات خوبی است،گفت: امیدواریم با همکاری اساتید این دانشگاه، از تجربه و امکانات آنها برای دوره های تحصیلات تکمیلی خود بهر ببریم.

رییس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر درمورد نحوه برگزاری دوره ها و اعطای مدرک توضیح داد: عمده این دوره های مشترک در ایران برگزار شده، اما از اساتید و امکانات آزمایشگاهی آن ها نیز استفاده شود. در نهایت مدرکی که به دانشجویان اعطا می شود از جانب هر دو دانشگاه است.