عضویت در سایت

انتقاد از آیین نامه جدید وزارت علوم درباره ارتقای اعضای هیأت علمی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمی باید قبل از ابلاغ با سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تطبیق داده می شد.

منصور کبگانیان  گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه مباحث محتوایی و فرآیندی آیین نامه جدید ارتقا اعضای هیات علمی نظراتی دارند که قرار است در جلسه فوق العاده ای در هفته جاری این موضوعات بررسی شود.

وی افزود: در آیین نامه جدید اعضای هیات علمی دانشگاه ها برخی از بندهای آیین نامه قبلی تغییر یا حذف شده است که برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه از وزیر علوم سئوالاتی دارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سوالات برخی از اعضای شورا در خصوص مباحث فرآیندی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری نقشه جامع علمی اصول و سیاست هایی دارند که آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی باید با این سیاست ها تطبیق داده شود و بعد از این مراحل به دانشگاه ها ابلاغ شود.

کبگانیان تاکید کرد: آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی باید قبل از ابلاغ به دانشگاه ها به شورا ارائه شود.

وی گفت: با وجود انعطاف نظر وزارت علوم به طور حتم در جلسه فوق العاده نقشه جامع علمی کشور که هفته جاری برگزار خواهد شد موضوع آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی بررسی خواهد شد و چالش های مورد نظر اعضا رفع می شود.

منبع:خبرگزاری مهر